Album – Helenium

Ondřej Fous

Čeština se rodu Helenium poněkud vysmála jménem záplevák. Ve skutečnosti jde o perenu v kultuře velmi starou, která byla dovezena ze Severní Ameriky do Evropy již v roce 1729 a koncem 19. století již bylo v oběhu několik botanických druhů a jejich forem. První americké selekce vznikly začátkem století a bez zajímavosti není, že po 1. světové válce byly dostupné i u nás. Mezi světovými válkami zdejší školky nabízely nejméně 16 taxonů včetně soudobých šlechtitelských novinek ´Wyndley´ a ´Crimson Beauty´. V roce 1930 Mia Ruys přichází s ´Moerheim Beauty´, sortou podnes nepřekonanou. Jednoznačný průlom v sortimentu znamenala ovšem šlechtitelská práce, kterou na rodu Helenium vykonal Karl Foerster během 40. až 60. let. Sám zmiňuje, že vyšlechtil 73 kultivarů, ale 60% neprošlo jeho vlastními testy. Jak bývá obvyklé, dala tato pečlivá práce za vznik mnoha dalším kultivarům, zejména v anglických ekvivalentech. V posledních letech se severoamerická květena pozdního léta těší veliké

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.