Annuely do peren

Ondřej Fous

,

Bude to pojednání o pronikání latinismů do odborného jazyka hortikulturistů nebo čistě o tom, jak s letničkami pracovat v trvalkách? To druhé je správně, ale s prvním to velice souvisí, protože tradiční zahradnické žánry vznikly tříbením tradic, a chceme-li překračovat úspěšně hranice, musíme je znát a umět. Stejně jako u každé jiné kompozice není oddělitelné řemeslo od tvorby, naopak, je jejím nástrojem. Vyjadřujeme se kytkama. Trvalkový záhon je kulturní konstrukt, který se vůči letničkovým sezónním kompozicím vymezoval vždy, zejména víceletým trváním, a to za předpokladu tzv. „perpetuum perenetum“ věčného záhonu, který nikdy nezestárne, anebo prostě víceletou kompozicí, která po čase projde obměnou. Doplňování letniček bylo uplatňováno tradičně například jako oprava chyb, dosadba uhynulých do děr před jejich doplněním v podzimní sezóně nebo prostě záplata po různých katastrofách. Sadovnické květinářství začátku 90. let slovy Josefa Víta: „Pokud nebudete mít záhon trvalek zapojený, dosaďte do děr Ageratum, to má vzhledem k trvalkám blízko a rychle to zaroste.“

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.