Astrantia – jarmanka

Ondřej Fous

Po dlouhá staletí si člověk zakládal svůj vztah ke květeně na býlí a bodláčí rostoucím vůkol. Máme za to, že tento vztah byl vesměs dán zištnými pohnutkami. Sklízel vše použitelné k snědku či dochucení jídel, podobně jako sbíral byliny léčivých účinků. Generace ovšem vytvořila mezi lidmi a květenou nebývale závislý vztah, kdy místní komunita musela ve vlastním zájmu udržovat populace progresivní či prostě udržitelné, aby nepřišla o svůj zdroj. Tím se tvořily lokální mýty a zvyklosti o rostlinách vzácných a neobvyklých. Vztah ke chráněným a vzácným rostlinám je jedním z mála společenských sentimentů, kterým se prokazuje podnes dobré vychování. V některých rodinách jsou podnes vedeny děti k tomu, aby rostliny zbůhdarma netrhaly, nelítaly v loukách a neválely se v záhonech. Díkybohu jsou to zejména ty zbylé rodiny, které v neděli dají přednost návštěvě parků a zahrad před návštěvou nákupního centra. Děti samy mají ke kvítkům prostě blíže než my (jsa

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.