Chvála cedrů

Ondřej Fous

Vzrostlých cedrů najdeme u nás nanejvýš desítky. Starší sta let je několik z nich a to se o jejich introdukci snažíme již třetí století. Jejich příběh je opředen aurou přeživších. Dlouho se vedly dohady, zdali je odolnější libanonský nebo atlaský. Nutně se muselo ukázat, že jde především o původ osiva ve vztahu k fytogeografickému regionu. Semenáče z nejvyšších poloh Atlasu, Tauru nebo Libanonu prostě přežívaly o poznání slibněji než kulturní sběry z jižní Evropy. Naše nejstarší cedry již úspěšně plodí, a dá se tedy říci, že máme vlastní regionální selekci. Zejména ty, které přežily zimy 1929 lze považovat za abnormálně hodnotný genofond. Víme o chování cedrů na našem území vše potřebné a v době, kdy čelíme změně klimatu, nám tyto stromy nabízejí mimořádnou šanci. Dnes se u nás sází tisíce cedrů, aniž bychom tento genetický poklad jakkoliv využívali. Máme tu možnost. Pojďme se podívat na ty nejkrásnější cedry, které u nás můžeme najít. Patrně

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.