Dvacet kouzel kakostů

Ondřej Fous

Na podzim zahrádkáři sází stále méně a méně. Přitom profesionální zahradníci naopak pozdní termíny preferují a firmy si mohou v posledních týdnech rýče a lopatky ušoupat.

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.


Čapí nůsky čítají více než 400 druhů a v kultuře by se jistě dalo dnes již posbírat více než 1500 taxonů. V našem klimatu lze reálně zahradnicky využít asi dvě desítky druhů a několik set jejich variet. Když sem si v říjnu 1996 pořídil první tři druhy (z toho dva špatně určené a třetí hlíznatý), netušil sem jak osudová láska to bude. Během dvou let sem posbíral tři sta druhů. Časem se ukázalo, že nemá smysl pěstovat vše a sbírat je jako známky. Výstavy v roce 2004 a 2015 ukázaly sto, rsp. 130 vybraných položek ze stávajícího světového sortimentu. V kakostech se totiž pořád něco děje. Přesto lze nalézt sorty, které jsou i po dvaceti letech stále velice aktuální. A je jich dobrá padesátka. V čem tkví jejich kouzla? Sluší se říct, že mezi kakosty najdete rostliny do všech stanovišť a bude to pravda. Od skalniček přes bahno, louku až

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.