Echinacea – novinky 2009

Ondřej Fous

Šlechtění třapatkovek získalo během několika málo let nejprestižnější možný statut a stalo se zřejmým leadrem novinek mezi perenami. Sice jí nelze srovnávat s úrovní prošlechtění tradičních velkých rodů, nicméně použitím velmi intenzivních šlechtitelských a množitelských metod se podařilo její sortiment rozšířit více než desetinásobně během pouhých pěti sezón. Navíc k tomu ho ještě redistribuovat po celém světě a velmi dobře prodat. Do značné míry jde ovšem stále o souhru náhod a ke všemu jde vlastně pouze o dvě nebo tři linie, které celý potenciál charakterizují. Na prvním místě stojí snaha přidat do velmi kvalitních habituelních linií Echinacea purpurea teplé tóny barev. Výsledky jsou šarlatové, oranžové a žluté. Druhý směr je odvozen mutací ´Razzmatazz´, která umožňuje poloplné variace změněných prašníků různých stupňů a podob. Třetí viditelnou linií je snaha o kompaktní habitus a vysokou násadu květů pro hrnkovou kulturu. Některé další znaky ovšem nejsou zatím zohledňovány vůbec a je patrno již

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.