Echinacea v divočině

Ondřej Fous

Devět druhů třapatkovek je rozšířeno zejména na středozápadě a východě Spojených států na poměrně izolovaných lokalitách a bylo by asi prakticky neuskutečnitelné je vidět všechny naráz včetně jejich variet. Ovšem těch pět nejzásadnějších, které se podílejí na kulturních varietách, se dá zhlédnout návštěvou státu Missouri, Arkansas a Tennessee. Pozoruhodným lovem je především hledání Echinacea paradoxa, jediné žluté třapatkovky jejíž výskyt je vázán na specifické stanoviště skalních výchozů, tzv. glades. Stejné stanoviště milují i Echinacea tennesseensis a Echinacea simulata. Světlé lesy a meze obývá Echinacea pallida a konečně příkopy spolu s vlahými světlinkami a okraji lesů Echinacea purpurea. Jejich ochota se vzájemně křížit v přírodě není zdaleka tak horká jako v kultuře. Výskyty jsou často velmi ostrůvkovité a i přes četné opylovače jsou odchylky a hybridy spíše vzácností. Echinacea pallida Zdaleka nejhojnější druh, který je typický pro horní meze silničních příkopů a vyskytuje se na velkém areálu. Obvykle jde o různě rozsáhlé drifty, populace

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.