Galanthus – sněženka – album

Ondřej Fous

Pokud bychom hledali mezi cibulovinami rod nad jiné galantní, výsostné místo si jistě zaslouží sněženka. V našich zemích je obecně povařována za prvního posla jara. Ve obecné flóře pochopitelně najdeme i jiné velice rané květinky, které jí sekundují jako bledule či talovín, ale úloha symbolická patří na prvním místě jí. Obvykle jí sice vídáme v poměrně rozsáhlých porostech přirozených lokalit, ale mnozí z nás jí známe mnohem podrobněji. Jednak proto, že leckdy neodoláme a nějakou snítku si dáme do klopy, jednak proto, že nás od dětství týrali rozlišováním sněženky od bledule. Sám květ také bývá poměrně často výtvarně zpracován v tom či onom detailu designu či dekoru uměleckých či užitých artefaktů. Tím pádem známe detailní morfologii této květinky mnohem lépe, než u mnohé jiné takto titěrné kytky. Zřejmě právě tento fakt, spolu s její symbolickou úlohou, vedl k neobyčejnému nárůstu popularity sněženek v poslední dekádě. Lze dokonce říci, že jde

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.