Geranium – kakost – kavkazanky

Ondřej Fous

Skupina druhů kakostů z podhůří a hor střední Asie patří mezi jedny z nejvděčnějších peren vůbec. Mezi kolegy perenáři se rostlinám z těchto končin říká „kavkazanky . Svou proveniencí mají většinou poměrně shodné nároky na prostředí a zpravidla jde o druhy vhodné pro použití v klasických rabatech. Kakosty v této skupině mají v botanické škále poměrně shodný charakter a pro laika se liší jen málo. Nicméně díky obstojné botanické variabilitě poddruhů se spektrum barev, habitů a odchylek v detailech významně rozšiřuje. O další rozšíření se zasloužila dnes již početná řada hybridů, vzniknuvší i přes to, že se tyto druhy nekříží jen tak s kdečím. Pointou těchto kakostů je především celkový habitus a strhující detail. Vesměs jde o vcelku pevné trsy nízkých až středních peren s obvykle atraktivními sametově obrvenými listy. Málokdy se válí, pouze při přehnojení v prvním roce. Některé z nich na podzim velice pěkně probarvují listy do oranžově

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.