Geranium – kakost – Wallichianum Group

Ondřej Fous

Zahradní kakosty to nemají v našich zemích nijak lehké. Modravé luční „nehty“ sice zná lecjaké děcko, ale pověst luční divočiny mu bohužel nijak nepřidala. Jejich popularita je v místních zahradách již léta v nedohlednu. V Anglii móda kakostů vrcholila během 90.let a největší školky tou dobou nabízely více než 350 variet. Dnes jejich móda trochu upadla, nicméně Alan Bremner na Orknejských ostrovech, žijící téměř mimo civilizaci, stále kříží všechno se vším. Jeho „Ladies“ (kultivary s ženskými jmény) neustále nacházejí své obdivovatele. Přes řadu nesporných úspěchů je nutné zmínit na prvním místě Geranium ´Brempat´ Patricia, jež byla možná jedna z prvních moderních peren, která se prosadila částečně i u nás. Alana zaujala kniha Hardy Geraniums (Peter F. Yeo, 1985), shromáždil dostupné druhy kakostů a uskutečnil na nich 40tisíc vzájemných opylení. Zhruba 1520 křížení bylo úspěšných a jen 13% rostlin bylo vzrůstných a životaschopných. Za nejpozoruhodnější linii je v posledních letech ovšem

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.