Geum – kuklík

Ondřej Fous

Některé trvalky si časem vyslouží takzvaně „špatnou pověst“ a té se posléze jen obtížně zbavují. Kuklík mezi ně nepochybně patří zvláště díky svému druhu Geum urbanum, které je úporným plevelem mnoha zahrad a díky vysokému počtu semen, schopnosti letitého přeléhání i odolnosti proti herbicidům, se stal po zásluze jedním z opravdu neoblíbených druhů. Není to ovšem tak dávno, kdy kuklíky introdukované z balkánských a kavkazských proveniencí byly docela běžnou a ceněnou součástí jarních rabátek. Marná snaha, během května je jen poskrovnu druhů s jasnými teplými barvami, které by poskytly kvalitní obrubu záhonů. Jasné žluti, oranže a šarlaty patřily vždy mezi ceněnou výbavu kuklíků. Ty se teď vrací s velkou pompou na scénu a jejich šlechtění v posledních letech významně pokročilo. Z několika desítek taxonů se letos přehoupl počet variet již přes dvě stovky. Čím to? Především je nutno mít na zřeteli, že celá léta se výběr druhů omezoval zejména na

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.