Helleborus – plnokvěté čemeřice

Ondřej Fous

Zhruba před deseti lety bylo možné zahlédnout poloplné květy čemeřic (Helleborus) jen u nemnoha vyvolených. Skutečnost, že se u druhů H. orientalis a H. torquatus objevily květní formy s větším počtem okvětních plátků, byla dlouho málo známá. I když se v průběhu 90.let minulého století objevily první barevné linie z dílny šlechtitelky Helen Ballard, přeci jen bylo plnokvětých čemeřic stále velmi poskrovnu. Velmi výjimečně byly ke koupi, obvykle se vyměňovaly a nebo byly coby výraz kolegiality dávány darem. Mezitím si rod Helleborus vydobyl výsostné místo mezi fandy hajniček v celé západní Evropě. Jeden čas to dokonce vypadalo, že vlna jejich popularity dosáhne až do našich zemí. Nakonec se tak nestalo především proto, že ty krásné obdivuhodné špičkové barevné hybridy zůstaly naší veřejnosti skryty. Trh byl zaplaven, troufám si říci, genetickým odpadem mdlých barev a nezajímavých květních typů. Ale asi nám to tak stačí. Tajemství a výsostné postavení čemeřice je totiž

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.