Hemerocallis – Spider a Ufo

Ondřej Fous

Šlechtění denivek má velmi dlouhou tradici a tím pádem i celou řadu šlechtitelských skupin. V posledních letech se těší stále větší pozornosti neobvyklé tvarové formy květů, z nichž do obecnějšího povědomí pronikly zejména variety s úzkým okvětním plátkem, tzv. pavoukovité. Základním parametrem pro zařazení do této skupiny je fakt, že okvětní plátek je nejméně 4 krát delší své šířky. Nejnovější hybridy ovšem dosahují mnohem extrémnějších parametrů. Prodloužení a zúžení okvětního plátku ale není jediným projevem variability a tak existují i další drobné skupiny včleňované obvykle pod souhrný název Ufo (unusual form). Sem patří například zkadeřené, kaskádovitě zpět ohnuté nebo špachtlovité tvary okvětních plátků. Jakkoliv patří skupina Spider mezi velmi moderní a v současnosti hojně šlechtěné, patří mezi tvarové odchylky velmi staré. Za první kultivar těchto parametrů se považuje ´Orangeman´z roku 1902 a některé sorty z 50. let 20.století jako ´Stoplight´, ´Kindly Light´ nebo ´Stern von Rio´ jsou stále v oběhu.

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.