Heuchera – botanické druhy vs. kulturní variety

Ondřej Fous

Soudě podle intenzity šlechtění by o dlužichách měly být v současné chvíli popsané stovky stránek knih, magazínů a srovnávacích prací. Skutečnost je ale taková, že vývoj jejich kultury je natolik překotný, až prakticky neumožňuje variety příliš ustálit, porovnat a vyjádřit se k nim. Na druhou stranu každý, kdo se rozhodl si o nich něco nastudovat zhusta narazil. Skutečně o jejich taxonomii, nárocích a původu se dozvíme velmi skrovné a kusé informace. Zatímco u jiných peren jdou celé legendy o příbězích jejich šlechtění, dlužichy nám tohle dosud svorně dluží.Ve snaze hledat viníka by bylo snadné ukázat prstem do samého středu korporace Terra Nova, kde na židli nejvyššího sedí sám její zakladatel Dan Heims. Tento hortikulturistický polobůh zavedl do perenářství nejen stovky kultivarů, ale především marketingovou konvenci. Ta posvětila účel nad prostředky, což vedlo k změně hodnot, jejíž důsledky ještě nelze posoudit. Globální měřítko ale každopádně mají.Jedním z nesporných rysů je i

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.