Hosta – novinky 2010

Ondřej Fous

O novošlechtěncích se toho zpravidla mnoho neví a nové variety jsou často šířeny s velmi kusou zprávou o jejich původu. Množitelé si pak už vůbec hlavu nelámou a spokojí se s několika superlativy a fotkou neurčitého výrazu. Vysledujeme-li ale jednotlivé šlechtitele a jejich dlouhodobě produktivní linie nových variet, máme šanci se dozvědět více. Známe-li k tomu alespoň rodiče či původ sportu, lze na leccos usuzovat. V druhé polovině sezóny také většina rostlin ukáže květ, nové listy a celkovou vitalitu. Hosty jsou šlechtěny celá desetiletí a tak není divu, že dnes se již jen zřídka najde něco skutečně průlomového, co posune hranice možností zase o kousek dále. Jsou roky, kdy se opravdu neobjeví zhola nic. Ten letošní mezi ně ale nepatří. Dlouho se zdálo, že pachtění po červené barvě nepřinese nijaké ovoce a všechny fámy o „červených“ hostách byly bludem. Ale čekají nás ještě mnohá překvapení. ´Raspberry Sundae´ Spojila dosud nespojitelné

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.