Hosta Tardiana grex – příběh nejúspěšnější skupiny kultivarů bohyšek

Ondřej Fous

Na této zahradnické historce lze celkem transparentně ukázat charakter vývoje šlechtění bohyšek a peren vůbec za posledních téměř 40 let. Za mnohé úspěchy může náhoda a „zelený palec“ zahradníkův. Skupina Tardiana nese znaky dokonalého designu tuhých přesných listů v ideálních tvarech a perfektně souměrného habitu trsů. Ojíněná vizáž detailu modravě stříbřitých listů, rozvíjející se kornouty čepelí či orosené břity ostře řezaných okrajů daly za vznik nesčetnému počtu fotografií, kreseb a rytin ve snaze zachatit nezachytitelnou dokonalost tohoto výtvoru spolupráce přírody a člověka. Otcem této myšlenky se stal Eric B. Smith. Byl jedním z těch Britů, kteří rostlinám zcela propadnou a stanou se jim partnerkami na celý život. Jeho plantativní promiskuitu, která dala za vznik nejcennější šlechtitelské linii rodu Hosta, zosnovala štěstěna z valné části. Hosta sieboldiana, v selekci ´Elegans´, jedna z nejrannějších bohyšek, zcela výjimečně v jeho zahradě remontovala v pozdním létě, v době květu Hosta ´Tardiflora´. Velmi nepravděpodobný kříženec

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.