Hosta – tetraploidy

Ondřej Fous

I v okrasném zahradnictví jsou bohatě využívány možnosti genetických manipulací. Jednou z často využívaných metod je převod diploidní variet do tetraploidní podoby. Znásobení genetické informace přináší nejen rozšíření šlechtitelských možností, ale už sama prostá změna vizáže rostliny je sama o sobě novotvarem. Rostliny jsou jednoznačně statnější, bujnější a celková stavba pletiv je robustnější. To vede i k rychlejšímu růstu, větším květům, listům, případně plodům. Přestože i mezi původními botanickými druhy bohyšek je jeden tetraploid, Hosta ventricosa, nové kultivary se začaly objevovat teprve před pár lety. V podstatě jde obvykle o převod kvalitních nebo výjimečných diploidních variet. Dlužno poznamenat, že některé nové hybridy bohyšek mají blíže k listové zelenině než kdy předtím. Ale posuďte sami. Třeba si i kousněte. ´First Mate´Novinka, která už kdysi novinkou byla a patrně příliš předběhla dobu. Malá sorta s úzkým lesklým listem. Střed je žlutozelený a okraj tmavý. Vitální tetraploid z ´Kabitan´. ´Forbidden Fruit´Před pár lety

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.