Jak na jarmanky?

Ondřej Fous

Mají stejný květ jako máčky, totiž jahelníček. Kombinace těchto dvou rostlin mě upoutala v zahradě York Gate a nikdy na ni nezapomenu. O dílo se starají zahradničtí senioři a design zde stojí stále vysoko nad diktátem stanovištních okruhů. Naříkání nad britským klimatem se stalo tak trochu již naším klišé, ale v tomto případě jde o něco jinčího. V zalévaném rabatu na slunci jde u máčky a jarmanky totiž především o charakter péče. Jde o řemeslo. Pozoruhodná kombinace máček a jarmanek v anglické zahradě York Gate. Jarmanka je naše domácí kytka a pokud si jí začnete trochu stopovat v lokalitách původního výskytu trochu vás může překvapit svým rozsahem. Při botanizování v bělokarpatských lukách jsme k tomu měli dost příležitostí anžto je zde jarmanka hojným druhem. Najdete ji v lese pod habry či javory, nejhojněji v okraji u trnek a hloží, kde se slunce obrací a drny trav jsou nanejvýš řídké. Vybíhá ovšem překvapivě občas daleko do louky. Čím to?

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.