Klíč ke kakostům

Ondřej Fous

Rod Geranium je rozmanitý po všech směrech. Svým rozšířením, bohatstvím botanickým či kulturním, pestrostí stanovišť a designem. Za poslední dvě dekády málokterý rod ovlivnil zahradní umění tolik jako kakosty a dnešní sortiment již čítá stovky druhů, variet, forem a především kultivarů. Jejich šlechtění se věnují nejlepší hlavy a desítky soret se doslova vepsaly do historie. Každý rok přibývají nové a nové, některé jsouce jen dalšími jmény již řečeného, jiné jsou novou zprávou na dosud nepopsaných listech. Sortiment se stále rozšiřuje, a jakkoliv se opakovaně zdálo, že dosáhl mezí svého rozvoje, jsou tu ještě nevyčerpané možnosti. Jak se v tom vyznat? Ať je počet kultivarů sebevětší, stále v nich kolotá krev poměrně omezeného okruhu několika desítek druhů, které jsou spolehlivým vodítkem pro nároky a vlastnosti hybridních odrůd. Botanika určuje pevná pravidla hry a ty nelze jen tak překročit. Zkusme se tedy podívat na kakosty tentokrát trochu jinak, a to z pohledu použití v zahradách podle

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.