Kouzlo náletů

Ondřej Fous

Udělat pořádek a udělat chybu.

„Na té zahradě byl takový ejlent, že jsme to vzali z jedné vody na čisto a ani nás nenapadlo něco zachovávat“. Škoda. Nálet je strom, který si nekoupíte. Opravdu. Proč? Za prvé vyrostl z místního genefondu a to samo osobě je velice cenné. Žádný strom není stejný a populace daného druhu v širokém okolí vytváří hybridní roj, který procházel po staletí průběžnou selekcí a vývojem. Jsou si příbuznými a jsou součástí obrazu místa. Ba dokonce jsou jeho odrazem. Vnímají expozici, místní mikroklima, půdní profily i reakci, dostupnost vody a celý komplex místa.

Za druhé jedinec je adaptován na místo už prostě tím, že zde dokázal vyklíčit, obstát a jeho kořenový systém se vyvíjel přirozeným způsobem bez přerušení, tj. bez přesazení. Takový strom jednak prošel velice tvrdou selekcí a je jedním ze stovek či tisíců semen. On je ten úspěšný. To samo o sobě něco znamená. V neposlední řadě pak bude vždycky velmi dobře kotvit, a má tedy předpoklady vytvářet bezpečný strom. Není to samo sebou, budete muset zapracovat i na jeho výchově v koruně, ale pod zem nevidíte a stromy, které samy vyklíčily v místě a úspěšně rostou, musí disponovat výkonným kořenovým aparátem. A ten chceme. Tak to prostě je.

Třetí téma je také vcelku jednoduché. Když si pozvete krajinářského architekta na holou pláň, začíná z nuly. Pokud ho ale dovedete do džungle, ze které sami máte trochu strach, může se ukázat. Má s čím pracovat a bude vám k něčemu platný. Koupili jste si pozemek i s těmi nálety. Představují hodnotu. Jeden starý ořech, pár štěpů a stovka náletů je pár set tisíc. Když si necháte zničit stavbou drnovku, jste hravě na miliónu škody, kterou jste si způsobili výhradně sami svými špatnými rozhodnutími. Tohle všechno budete muset koupit a bude to s dopravou minimálně dvakrát tak dražší. Houští, které považujete za „ejlent“ ve skutečnosti představuje cenné mikroklima, v kterém lze nové dosadby dobře ujmout. Když ho ztratíte, tak přijdete na prvním místě o čas. Nová zahrada je útulná ve chvíli, kdy dostanete rostliny do plného růstu. To na holé pláni trvá pět až sedm let. Podle toho, jak a co sázíme i jak se potom jsme ochotni starat. Taky se můžete hodně plácnout přes kapsu a přivézt si hotové stromy po čtyřech tisících eur za kus. Je to vaše volba. Jsou chvíle, kdy jeden či pár velkých stromů dávají opravdu smysl a získáme prostor, na který bychom dekádu čekali. V tomto slova smyslu si čas koupit lze. I tak je tu pořád prostor pro nálety.

Co se dá z takového outloně vyčarovat? V závislosti na regionu můžeme z naší dendroflóry narazit na leccos. Nejcennějšími nálety jsou samozřejmě duby. Nebývá jich mnoho, ale my jich ani mnoho nepotřebujeme. Někdy stačí vybrat docela jen jeden jediný. Neméně skvělý a použitelný může být třeba semenáček plané třešně, pracovat se dá dobře i s javory, zvláště ve středních polohách. Výborná je lípa nebo sosna. Jako dočasné dnes musíme bohužel vnímat jasany nebo jilmy. Hezky se dá pracovat ale i s menšími druhy, jmenovitě třeba semenáč střemchy nebo brslenu může dobře posloužit. Rozhodně nemusí být žádný z nich cílový. Rozhodnutí si nechme před sebou. Troufám si po létech říct, že čas si ve stromech opravdu nekoupíme. Nastaly dokonce i situace, kdy místní stromy vyhrály svou dočasnost nad těmi čtyřtisícovými. Nikdy nevíme úplně všechno. Rozhodně bych náletům nezavíral dveře a pravidelně je nechávám ve hře. Vyříznout je můžeme vždycky. Někdy potřebujeme prostě trochu času, abychom pochopili místo, kde budeme žít celý život.

Vyšlov časopise Echo 7. srpna 2023