Kytky, co rády zkusí

Ondřej Fous

Co třeba Adaptrvalky? Nebo Adaptopereny? To by bylo! Ne, dnes nevytvoříme další „klapkobřinkostroj“ a připravíme se o šanci zaplnit profesní prostor další blbinou. Navrhuju „verzatilky“. Svět se dělí na přizpůsobivé a nepřizpůsobivé, to ano, leč ve světě flóry to není žádnou novinkou. Strategie jsou pečlivě vyškatulkovány a mnohé pereny leží někde mezi „gumou“ a „sklem“. Ano, to přirovnání je skutečně docela dobré, anžto jedny kytky se při sebemenším náznaku stresu okamžitě balí a stěhují, jiné drží až do úplného nenávratného zhroucení. Přitom může žít orliček s mochničkou celé roky vedle sebe, zrovna tak jako mavuň s třemdavou. Tahle rozšířená ekologická amplituda je do vínku dána celé řadě rostlin a jednotlivé druhy různě reagují na změnu. Některé okamžitě odchází jinam přesevem, jiné se posouvají v místě vegetativně a další prostě drží pozice. O těch bude řeč. Hodně totiž snesou. Nejdůležitější je světlo. Typickou přirozenou situací je pád velkého stromu a vznik „kotlíku“ ať už

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.