Laty nekončí, laty se valí…

Ondřej Fous

Sezóna latnatých hortenzií přechází pomalu do hněda a ta letošní přinesla několik mimořádných příležitostí. Předně, v nové zahradě Královské zahradnické společnosti Bridgewater nedaleko Manchesteru je k vidění nový trial kultivarů Hydrangea paniculata. Napočítal jsem jich 85 a řada z nich je velmi nových. Zejména holandská série Living, kterou má na svědomí Alex Schoemaker, byla bohatě zastoupena. A to včetně nepojmenovaných semenáčů pod čísly. Z Holandska nechyběl Guido Rouwette (GR), Peter Kolster (KOL/BOKRA) a Peter Vlasveld (VLAS), Timothy Wood (SM) z USA a Jacques Couturieux (COU) z Francie. Jean Renault (REN) zde byl zastoupen pouze staršími kousky, a tak bylo nutné se za ním vypravit osobně při potulce Normandií. Trial byl velmi neúprosný v užití hlubokého řezu. Tzn., nejsou tu předvedeny tři řezy jako před lety ve Wisley, ale pouze jeden, a to ten nejhlubší, kdy se řeže prakticky na zem. Tím se ovšem i u velmi mladých rostlin ukáže, zdali se

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.