Mám svah

Ondřej Fous

Žít na kopci nebo v kopci je rozdíl.

Může to znamenat parádní výhled do kraje, ale taky výdrholec, výpek anebo spoustu legrácek s vodu a zemí. Nahoře, na koruně svahu je to lákavé, poněkud složité k zútulnění, nicméně ten základ vztahu je daný. Žijete vlastně na rovině a díváte se do údolí. To má své výhody i nevýhody. Stejně jako život ve svahu. Naši předci si usedlosti nezakládali na kopcích (jen hrady měly svoje důvody) a ani v bažinách. Usadili se obvykle tam, kde nezabírali nejúrodnější půdu, nehrozily jim mrazové inverze, povodně ani úpal a vichřice. Chráněné místo. To je pojem, který jistě znáte. Spoustu starých statků a dvorců najdete usedlých ve svahu. Hledali a využívali přirozený reliéf. Často ho museli nákladně dotvářet, najdeme terasy i opěrné zdi, které musely dát opravdu hodně práce. Stálo jim to za to? Ano, byl to život jejich a život dalších generací po nich. Každý detail byl důležitý.

Dodnes žasneme, jak kámen a hlína se dřevem dokáží po staletí fungovat. Chaloupky jsou chráněné ze severu, mají tlusté zdi a málo oken z návětrné strany, mají celý rok stabilní teplotu, a dokud se staráme o střechu, nic se jim neděje po staletí. Základy jsou pečlivě odvodněny, svahy chyceny masivními terasami a pecky v humnech brání sesuvům. Všechno je vymyšleno, a pokud něco selže, tak je to obvykle naší neznalostí či ignorancí. Překopané trativody, zasypané dreny, vykácené stromy a zazděné fuky mění vztah stavby s krajinou. A nejen ty.

Staré domy se musí nadýchat a sžít se s nimi. Čas je zde nejdražší a chyby nenapravitelné. Jak ale postupovat u nových domů. Svah bývá považován dnes za prokletí spojené jen s vícenáklady. Dodavatelé se předhánějí v černých scénářích a doporučují zaručené recepty, jak vše zglajchšaltovat do roviny a svahu se zbavit. Není nic hloupějšího.

Z pohledu stavby svah nabízí jedinečný energetický koktejl, z kterého lze úžasně těžit. To ponechám stavebním architektům a specialistům. Jako zahradník se ale zmíním o krajinářských řešeních, které výše zmíněnému velmi pomáhají. Svah je požehnání z doby, kdy tohle slovo nebylo obnošené. Klíčovým je posazení nuly domu, a to na centimetry. Výhody se mohou proměnit v nevýhody velice snadno už jen špatným pojetím výkopu a násypu. Spolu se zvládnutím vody jde o hlavní riziko celé stavby.

Na prvním místě stojí záchrana ornice. Nenechte si ji znehodnotit. Je třeba ji skrýt, deponovat v nízké figuře a pečovat o ni po celou dobu deponie. Nedopusťte její zaplevelení. Pomůžou vám třeba dýně  nebo obyčejný hrášek. Nevěřte tomu, že koupíte lepší. Nekoupíte. Tahle má místní chemismus a komplex půdního života. To je drahocenné. Druhým tématem je zvládnutí vody. Musíte si v dešti vypozorovat, jak na pozemku funguje voda. V tom už krajinář může pomoci a analyzovat retenci i podle společenstev rostlin na pozemku a půdního profilu. Usazení domu a natočení ke světovým stranám je pak o spolupráci všech profesí. Společný názor je za všechny peníze a nikdy se nenechte od nikoho dostat „pod tlak“. Všechny argumenty musí být vyslechnuty a zhodnoceny. Všechno jsou kilowatty a peníze. Ne ty momentální, ale ty, které budete platit každý měsíc.

Je docela dobře možné, že vznikne horní zahrada, terasa domu a dolní zahrada. Ta situace má spoustu řešení, a to je dobře. Pozor na statiku, práci s rostlým terénem, řádné hutnění nových figur a koncept vsakování. Srážkovou vodu nevsakujte jako nutné zlo, ale jako podporu života v zahradě. Neukolébejte se jedním vsakovacím záhonkem, ale hledejte komplexní řešení pro stromy, pro záhony a kulisy keřů stejně jako pro splachování a šedou vodu. Srážková voda je nejlepším řešením vaší intimity.

Největší chyby? Vykácením stromů ničíte hodnotu pozemku i jeho mikroklima. Výkopek základů rozprostřený na místní ornici vytváří toxické prostředí a je přípravou pro sesuvy. Špatně posazený dům vede k vyvolaným investicím. Navyšování terénu, vznik nežádoucích expozic, odvodňování na sousední pozemky, nutnosti stavby opěrných zdí v ceně domu. Nezbydou vám peníze ani na zahradu, ani na život. Tisícovka profesantovi je sto tisíc proinvestovaných. Nešetřete na začátku, ušetříte na konci.

Krácená verze vyšla 6. listopadu 2021 v časopise Echo.

www.echo24.cz