Melounové noci

Ondřej Fous

Pokud s výkřikem „Slime, vylez!“ za soumraku vybíháte do zahrady po vzoru štěchovických pistolníků pronásledovat ztučnělé sulcny paďourů, následující řádky vám lecos připomenou. Narodil sem se v časech boudičkářů a nějaký ten slimáček byl spíše výjimkou. Jako děti jsme šneky milovali, zvláště pak viniční páskovku, pro kterou mám podnes slabost. Otec ovšem pro boudičkáře žádné pochopení neměl, chladnokrevně chtěl sklidit svůj salát a naše milované závody ulit ukončoval s nelíčenou nevolí. Po zkušenosti s pampeliškami nevypsal finanční titul a zůstal u striktního zákazu nosit domů šneky v jakékoliv podobě. A to i v kapsách od tepláků. Celý život s plži S pampeliškama se to totiž mělo tak, že vypsána byla koruna za kořen. To bylo svého času velmi motivační, protože korunu stál pendrek maje co společného s lékořicovým kořenem. Tedy kořen za kořen. Naše dětské hlavičky ovšem vynašly, kterak na sousedním dvoře je pampeliškový pažit o poznání hustší a naše snaha je výrazně efektivnější než hledání sporadických kousků

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.