Persicaria amplexicaulis – rdesno

Ondřej Fous

Rdesna známe i z naší přírody poměrně dobře a například na vlhkých loukách lze hadí kořen snadno nalézti. Své lidové jméno dostal pro víru v účinky proti hadímu uštknutí. Střízlivěji mu dnes přisuzujeme prospěch ve věci krvetvorby. Podoba rdesna nám tedy není cizí a ve starších zahrádkách bývá stále k vidění. Není to samozřejmě jediný druh, který u nás roste a i po světě má poměrně rozvětvené příbuzenstvo. Botanici jej postupně rozporcovali na různé rody, ale jejich vnější podoba je často nezaměnitelná. V posledních letech ovšem jedno z nich začalo vyčnívat nad jiné. Persicaria amplexicaulis je statná perena původem z podhorských oblastí jihovýchodní Asie. Najdeme ji pod Himalájemi od Pakistánu, podél severní hranice Indie, v Nepálu, Bhutánu, severní Barmu a též v celkem sedmi provinciích Číny. Roste vesměs v hajních vlahých polostinných loukách, na svazích horských údolí a na okrajích lesa. Obvykle jde o poměrně statnou bylinu sahající nezřídka k

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.