Rabato: práce v předjaří

Ondřej Fous

Záhon je věčný stejně jako s ním spojená práce. To je radost i starost, kterou rabato ztělesňuje, a jak se v předjaří zasadí, tak se po celý rok sklízí. Právě období před listem je naplněno zásadními kroky, které nelze v péči o záhony opomenout. Předpokládá to velmi dobrou znalost květeny v klidové fázi před vyrašením a po odstranění stařiny nás příroda poměrně pružně honí k tomu, abychom rozdělili, omezili, dosadili, pomrvili a nachystali opory. Individuální péče o rostliny znamená předjímat jejich skutečnou velikost v sezóně, spony a výživu v proporci vůči výšce a typu zvolených opor. Právě lokální občerstvení každé dílčí plošky podle aktuální potřeby té či oné rostliny tvoří onen nekonečný zázrak a nezastupitelnou atmosféru práce v rabatu, kde na některé rostliny téměř nesáhneme dlouhá léta a jiné obnovujeme obrok. Tento záhon může kynout díky přísunu kompostu a zetlelého hnoje, to ano, ale rozhodně nemůže nikdy zestárnout. Nic nám v něm nemůže úplně utéct, protože je to pejsek

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.