Renesance řezaných květin

Anita Blahušová

,

Mohlo by se zdát, že v oborech spojených s pěstováním rostlin takřka vše směřuje k masové globální produkci. Existují ale oblasti, ve kterých je zřejmý nástup trendu spíše obráceného: například pěstování květin k řezu. Ekologickým pěstováním lokálních řezaných květin se u nás uživí stále více malých farem. Květiny k řezu, foto Anita Blahušová Najděte si svého květináře Křehké květiny mohou být i tvrdý byznys, ve kterém se točí velké částky. Dle Situační a výhledové zprávy Ministerstva zemědělství jen v tuzemsku dosáhl trh s květinami v roce 2018 téměř dvanácti miliard korun. Češi řezané květiny kupují, pěstovat si je ale odvykli. Tradiční tuzemské květinářské firmy zlikvidovaly levné dovozy ze zahraničí, které se přirozeně rozjely od počátku devadesátých let. Ti pěstitelé, kteří zbyli, prošli zásadní změnou a mnozí od řezaných květin přešli k pěstování rostlin hrnkových, záhonových nebo balkonových. Na odvětí produkce tuzemských květin k řezu se tak dá pohlížet jako na odvětví relativně mladé. Dnešní pěstitelé, kteří stojí ve většině

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.