Salvia nemorosa aff. – šalvěj

Ondřej Fous

Ke květnovým i červnovým loukám, mezím, stráním a okrajům lesa neodmyslitelně patří dvojice domácích druhů šalvěje luční a hajní. Salvia pratensis a nemorosa spolu spontánně vytváří pozoruhodný hybridní komplex Salvia x sylvestris. Když zvážíme poměrně vysokou variabilitu obou původních druhů v barvě květu, celkovém habitu i výskytu v biotopech, dostaneme početnou množinu kombinací, které už sama příroda nabízí. Značná ochota se křížit nadále mezi sebou posléze dala za vznik řadě zahradnických kultivarů, které již po desetiletí patří ke klasice rabatových peren. Zejména kompaktní a hojně kvetoucí výsledky německého šlechtění jsou cenným fundamentem sortimentu. Spolu s nástupem potřeby divokosti v autorských dílech, uspokojujících společenský požadavek na zkrocenou přírodu, přichází čas na další množinu barevných i habituelních kombinací. Zatímco klasické perenářství stále hledá kompaktnější a jásavější odrůdy, jakou je například poslední výkřik ´Sensation Deep Blue´, který je skutečně nebývalým posunem směrem k barevné koblize, nová vlna hledá v šalvěji to, čím skutečně

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.