Slovo o žurnálu

Ondřej Fous

Nápad založit žurnál, ve kterém se navzájem pěstitelé budou moci podělit o zkušenosti ze světa trvalek, je starý šest let. Právě v prosinci 2002 si o to okolnosti řekly a později na toto téma vznikla mezi profesionály písemná výzva. Následná diskuze ukázala ale palčivější potřeby a tak byl založen Český spolek perenářů popularizující trvalky na všech frontách. Na žurnál se trochu pozapomnělo a teprve různá setkání, semináře, výstavy a diskuze na internetu ukázaly, že čas už dozrál. Klíčové informace z tuzemské praxe získaly na hodnotě a jejich možnosti dostat se z odborných kruhů ven začaly kvapem mizet. Mnozí se nutně stávají obětí bezbřehé výroby redakčních slepenců z produktů vyhledávačů, zahraničních překladů a zastaralé literatury. Zkusme vystavět alternativní možnost pro ty, kteří hledají víc a jdou si za kvalitou. Zveřejnit svůj článek zde může každý, kdo cítí, že má co říci. K diskuzi mezi laiky i profesionály všeho zrna je určeno fórum. Svůj prostor k vyjádření ať si tu najdou profesionální perenáři, soukromí sběratelé, studenti, zahradní architekti, realizátoři či nadšenci pro trvalky bez rozdílu. Nelze než popřát dobré počtení každému z návštěvníků.