Svah v perenách

Ondřej Fous

Obecně by bylo snadné říct, že svah vzniká soustavou špatných rozhodnutí investora. Je to moje oblíbená formulace, za kterou jsem vděčen Janě Kolkové, a stále mi přijde trefná. Krajinářská řešení milují modelace terénu plynulé, kdy reliéf tvoří po tisíce let plížící se ledovec. Bagr ovšem bývá hbitější a bagristův svět se odehrává v lichoběžnících. Nezřídka jsme postaveni před hotovou věc a naše jemné umy mají za úkol vyřešit nedostatečnost předchozích, případně vyčerpanou kasu investora. Obvykle je to silný impuls k okamžitému útěku, anžto tyto situace velice silně zapáchají přenosem viny. Nicméně pěkná mezička nebo břeh ke krajině patří, je milou a přirozenou součástí lecjakého výjevu zblízka i z dáli a ve spojení s nějakou tou rovnaninou, hatí , fošnou či krajinkou se dá vykouzlit zahradní biograf s plátnem příhodně nakloněným divákovi. Obvykle je ke květeně dobré přihodit nějaké to dřevíčko a v práci s výškami se dá takhle štosovat scéna v rovině jinak neproveditelná. Obrátit slabinu svahu ve

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.