Trvalkový záhon je mrkev

Ondřej Fous

,

Zní to jako hříčka nebo překlep, že? Vzpomínáte si, co je UHO? Univerzální hnědá omáčka. Milovaný produkt normalizace, který víří vzpomínkový optimismus. V naší branži to byla touha vybudovat univerzální substrát anebo kontejner, hnojivo, travní směs, cokoliv. Normalizace si ale nezačala jen tak. Kulturní konstrukty specializace předcházely glajchšaltovaní a byly z kategorie: My to dokážeme. Takové rašelinové lože pro ronďáky na opuce. Vytouženým cílem bylo přemluvit protěž, aby kvetla v Polabí déle než jednu sezónu a kdo to dokázal byl borec. Pan zahradník uměl ukecat kytky aby rostly i tam, kde nebyla šance. Touhle cesto jsme šli přes sto let. Nyní jsme se v jistém slova smyslu zastavili a váhavě se rozhlížíme. Neotáčíme se. Ono tu přece vždycky bylo „správná kytka na správné místo“, ale tenhle epitaf kulturního zahradníka dostává nyní zcela nový rozměr. Říká: jdi s místem, dívej se a uč se od něj. Proč je trvalkový záhon mrtev? Stejně jako letničkový nebo cibulovinový?

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.