Trvalost trvalek

Věra Přibylová

,

Když zakládáte trvalkový záhon, jak moc očekáváte, že bude trvalý? Když se řekne trvalkový záhon, často si lidé vybaví předzahrádky babiček. Tak, jak si je buď ještě pamatují z dětství, nebo jak si je představují. A pokaždé vidí ten jeden obrázek záhonu, svůj vnitřní vzor, takovou svou definici. Třeba já takhle na první probliknutí vidím trsy denivek, pivoňky, pár trsů floxů (ty i cítím), bertrám a astry pěkně usazené pod šeříkem, podél omítky domu mojí babičky. Když pak začne člověk plánovat výsadbu „svého“ záhonu, projektuje do něj části té své definice. Má před očima nějaký cíl, jak by měl záhon vypadat. Cíl. Přestože všichni chápou, že zahrada je práce neustálá a nikdy nemá konec, u trvalkových záhonů se zhusta snaží dopracovat k jakémusi cílovému stavu. Jedni svými silami, jiní na to mají odborníky, kteří jim vytvoří návrh s osazovacím plánem a nádhernými obrázky k nerozeznání podobnými realitě. Vědí, že se

Přispějte si
Zahradníci pracují na zahradě. Nepíšou o tom. My jsme ta výjimka. Občas něco napíšeme. Trávíme tím čas. Zrovna tak, jako si o kytkách rádi čteme nebo povídáme. Rosteme tím my i ony. A to je dobře. Přispějme si ke společné práci. Je to jednoduchý princip. Napište něco, co chtějí ostatní číst nebo přispějte 450Kč na 2501947971/2010 či 19€ na CZ37 2010 0000 0025 0194 7971 a jen si rok čtěte. Do zprávy pro příjemce napište svůj email, pošleme Vám přístupové údaje.