Vyber si strom

Ondřej Fous

Limitem velikosti je rozměr kamionu.

Předjaří je společně s pozdním podzimem obdobím, kdy vyrážíme na nákupy stromů. Období probouzení je o poznání kratší a divočejší, proč je načasování poněkud náročnější pro všechny strany a v podstatě všichni vědí, že budou téct nervy. Tomu se holt nejde vyhnout. Více věnečků, více rakviček.

Nespornou výhodou ovšem je, že v klidném zimním období lze odvést koncepční práci a připravit projekt. Výběr stromů přímo ve školce pak má svou specifickou a nezaměnitelnou atmosféru. Obvykle jede investor, přeci jen, jen to jednou za život. Případně jeho zástupce, často i zhotovitel a samozřejmě autor díla. Školky jsou na prohlídky patřičně vybaveny a patří to neodmyslitelně ke koloritu jejich služeb. Již po staletí, dalo by se říct. Tento byznys je totiž ze všeho nejnáročnější na čas, podobných závodů po Evropě pouze nemnoho a většinou vznikly hluboko v 19. století. I u nás bylo založeno kdysi několik významných školek, vesměs s podporou šlechtických rodin, například v Lednici, na Jezeří nebo v Turnově. Bohužel, dnes vzrostlé stromy vozíme zejména z Německa, klimaticky i geograficky nám nejbližší oblasti. Právě adaptabilita pro naše kontinentální klima je klíčový faktor, který jednoznačně převyšuje cenu a snižuje ostatní rizika přesazení na únosnou mez.

Osobní zastavení nad každým stromem je na výsost individuální proces, který vyžaduje poměrně značnou imaginaci z pohledu cílové kompozice. Nasazení koruny, postavení větví a celkový habitus jsou u vzrostlých kousků osobité a čím starší, tím unikátnější. Není tedy výjimkou, že nakonec volíme i stromy, které se klientovi prostě zcela subjektivně líbí. Ostatně, proto tu jsme.

Všechny stromy jsou na přesazování pravidelně připravovány, někdy i desítky let. Frekvence školkařských zásahů se u jednotlivých druhů liší, dokonce se volí i různá pole s ohledem na nároky rostliny a její citlivost k přesazení. Výměry školek se pohybují ve stovkách hektarů. Jezdíte autem od stromu ke stromu po připravené trase a vybíráte kus po kusu. Každý je označen jako jedinec pro následné dobytí. Pouze v případě alejových stromů jednotných standardů v menších velikostech vybereme konkrétní dobývací pole a nemašličkujeme jednotlivé stromy. Podobně tomu je i u dílců na živé ploty. Je každopádně dobré i tyto drobnější formáty nevynechat a navštívit je. Hodně to pomáhá celkové představě. Návštěva klienta je samozřejmě i pro školkaře evidentním projevem zájmu ze strany zákazníka a tomu odpovídá přijetí i následný servis. Byznys uskutečněný na dálku, často ještě spojený s různými pokusy o srážení ceny, se nikdy nebude těšit takové pozornosti. Pracovník školky s vámi aktivně vyhledává nejlepší kusy v rámci zvolené velikosti a samozřejmě nabízí alternace či dále rozvíjí motiv o možnosti školky. Zejména v momentě, kdy jsou výběru přítomni oba, nastává občas moment, kterému se v branži přezdívá „cukrárna“. Klienti se nám z koncepce projednávané celou zimu, utrhnou a podlehnou příležitosti k impulsivnímu nákupu. Změna velikosti či charakteru kvetení nebo dokonce celého druhu nebývá až tak zásadní problém. Ten nastane až při navyšování kusů a otázky „vejde se?“. Tím se samozřejmě komplikuje vše. Například místo konvenčních platanů s obvodem vyberete dva charakterové. To je opravdu nejzvláštnější kategorie stromů. Jezdí si jako nadměrný náklad a stojí jako auto. Jsou ale krásné a jenom vaše. Čtyřmetrová magnolie stojí jako pěkné okno. Plodící třešeň nebo metr živého plotu z tisu koštuje jako lednička. Pak to musí někdo přivézt, někdo složit a zasadit. To neumí každý a něco to stojí.

Tento článek vyšel 17. dubna 2023 v týdeníku Echo.