Život na patě

Ondřej Fous

Jeli jsme před lety s mým hlavním zahradníkem Janem Michalakem na kterési panství v Suffolku, které také patřilo do portfolia The National Trust. Zatímco Jan krafal s místním hlavním, já se potuloval kolem a zahrada mi přišla poněkud fádní a nezajímavá. Vlastně žádná. Jedna věc mě ovšem srazila sáňku a to stařičký buk na kraji pastviny pod kterým se líně převalovaly závěje bramboříků. Zrovna kvetly ve všech svých barvách a podle listů se v nich houfovaly na jaro pěkné štůčky jaterníků. Netušil jsem, že jde o tradiční romantistickou výpravu náběhů, kterou v Anglii uvidím ještě mockrát, ale otevřelo to ve mě dvířka k velice specifickému stanovišti paty kmene. Obecně vzato suché až vysýchavé místo, kam sice občas teče po kmeni, ale opravdu jen občas a přitom jsou zde závěje surového humusu. Nehostinné, pravda, ovšem s minimální konkurenkcí. Všude kořeny, ale spíše jejich sloní nohy než hladové vlášení.

Pokud řešíte patu kmene stejně jako pokryv korunového okapu, děláte nejspíš chybu anebo spoléháte na několik druhů, které dobře osidlují obě stanoviště a tím se ochuzujete o nekonečně tvůrčí atmosféru. na patě je to jinak se vzduchem, vodou, konkurencí a výživou. Platí to samozřejmě nevíce pod velkými stromy ve starých parcích. Konkurenčně jde o skalku, světelně a nutričně o prales. Vodu musíte brát jako kdyby kmen byl dům. Srážkový stín nebo rýna. Pro život na patě je adaptováno mnoho rostlin z celého světa. Rhizomatické pokryvy tam dolezou a dopraví si z okolí vše co potřebují svým dovedným potrubím. Geofyty s masivním orgánem syslí v dobrých světlých a vlhkých dobách. Léto přežívají buď zcela zatažené nebo jen s minimálním aparátem. Nonklonální svět semenících se je tu zastoupen minimálně. Občas sem zabloudí krátkověcí s kůlovým kořenem, ale obvykle to nedají. Pata má své pravidla hry. Má smysl holá, zastalaná, se soliterkami, s dekou pokryvů i pestře osázená či osetá společenstvem.

Bramboříky se utíkají schovat mezi náběhy zcela záměrně, protože je kdeco dokáže přerůst a zahlušit. Chcete-li je pěstovat, počítejte s listovkou. A bude jí potřeba hodně. Mcely
Z pokryvů, které dobře kolonizují náběhy, stojí Epimedium pinnatum subsp. colchicum na čelních msítech. Arboretum Brno.
Odhalené náběhy v těžkém srážkovém stínu mohou být i pro Epimedium x versicolor ´Neosulphureum´ nad jeho síly. Hedera může být v téhle situaci řešením i nebezpečím, záleží na sortě a modelu péče. Zcela vlevo už si vytahuje rukávy Aster divaricatus. Ta umí hodně. Maximilian Park
Mitrovnička, neboli Tiarella cordifolia, je za normálních okolností pokryvná kytka s kořenujícími šlahouny, která by vás v domovině nejspíš docela překvapila. Trh je zaplavený hybridy, které jsou vesměs trsnaté, i když několik šlahounových existuje i zde, obvykle prezentovaných v závěsných nádobách. Starší porosty mají i obstojnou schopnost přežít letní přísušek. Savill
Ze stálezelených jedna nejvděčnějších, Waldsteinia ternata.
Rhizomatické kakosty jsou znamé pro své pokryvy, ale pro osídlení pat mají také svůj význam a to pouze Geranium macrorrhizum. Jeho současnou nevýhodou je promoření školkařského materiálu infekcí Rhizoctonia. Výhodou je naopak pokud máte dostatečnou zdrojovou plochu, školkařský mateiál nepotřebujete a můžete si zdravé kytky přemnožovat in situ. na patách kmene vysloveně fungují jen ty bujnější klony jako např. Bevan´s Variety. RBG Edinburgh
Symphytum grandiflorum v čistém druhu je zajímavým druhem pro osidlovaní pat. Pozor na křížence, kteří občas kolují ve školkách.
Zplanění lze u rhizomatických druhů očekávat a v případě kostivalů jsou velké rozdíly v energii růstu mezi Symphytum grandiflorum a jeho výše zmíněnými hybridy. Po pár letech se obvykle jejich vitalita sníží a v čistém druhu se dokáží prosadit další druhy. Například jelení jazyk na kyselých podkladech. Hidcote
Jeden z velkých parťáků je Euphorbia amygdaloides var. robbiae, jejíž podstata je na rozdíl od našeho domácího zástupce převážně klonální. Dříve v tuhých zimách vymrzal, třeba jako Ceratostigma, ale novém klimatu měst má své světlé zítřky. Mount Grace Priory
Aster ageratoides už nás delší dobu straší a postupně získáváme zkušenosti kam ´Asran´ dát a kam ho nikdy nedat. Zlobivé sorty jen na nejtužší místa a to ještě s jasnou hranicí útěku. Dobrý je třeba beton. Buga Jena
Stín pod koniferami z čeledi Cupresaceae je tím nejtěžším zadáním už kvůli velmi nízké svbětelnosti a nánosu kyselých šupin. Sedoulky jsou jedny z mála co to vůbec snesou. Bokrijk.
Ještě jednou sedoulek, tentokrát na bázi kmene. Některé botanické druhy jsou volně trsnaté a lze je využívat jako bazální pokryv. Větší světelnost umožňuje trochu volnější spon, než pod konifery. RBG Edinburgh
Vztah břečťanu a vzrostlých stromů je téma třídy „krtek“, tedy vděčné a stále se opakující. Z pohledu osidlování paty kmene zapomeňte na vše ostatní. Bokrijk
Malinko extrémní řešení, nicméně pokud detrit zanese kamení a břečťan z mladýho někdo stáhne, je to do současného města poměrně funkční model. Vsak se zhorší s věkem stromu což dává logiku . Potters Fields, Londýn
Nově osázená pata kmene s využitím různých hajních geofytů. Vtíravě se nabízí otázka poškození stromu, pod zem sice nevidíte, ale náběhy nebyly výrazně zasypané, tedy jsou na své původní výšce. Leiden BG
Bloudivý stín vícekmenů a stromokeřů má svou vlahou atmosféru a umožňuje využití širokého spektra druhové skladby okraje lesa. Hidcote
Specifickým stanovištěm jsou podsvícené paty kmene s vysoko nasazenou korunou, kde lze použít pouze rostliny biotopu světlého lesa, které jsou adaptované na kořenovou konkurenci, sucho a plnou expozici. Uznejte, že to není úplně snadné místo pro život, ale třeba konkurence jednoletých plevelů zde prakticky neexistuje. Po vyklíčení se pečou v řádu hodin. Salvia pratensis a její hybridy jsou na tom s tolerancí vůči světlu lépe než Salvia nemorosa (nenechte se rozhodit latinou, je to jako se stepní Anemone sylvestris). Hyde Hall
Lnice, martagony a korsické čemeřice mají pod borovicemi naprosto mediteránní atmosféru. Nicméně vysvícené paty borovic patří obecně mezi to nejtěžší, co lze vůbec najít mezi stanovišti. Kiftsgate
Polokeřové čemeřice jsou obecně velmi dobře adaptované na sucho. Ty korsické sice mají u nás své limity se zimou, ale na dobré drenáži lecos dají. A to je břízy nešetří. Savill
Orlíčky a Tulipa sprengeri jsou velmi specifickými osídlenci bází. Plevelnost orlíčků je známá a jsou schopny se kůlovým kořenem prosadit mezi náběhy a to dokonce i za cenu upadnutí do letní dormance. Jeden z nejpozdnějších tulipánů má pak dormanci v popisu a je samozřejmě citlivý na konkurenci. Sissinghurst
Z naší domácí flóry vyhledává paty kmene několik druhů a k těm nejzajímavějším bych řadil Stellaria holostea. Libice.
Jedním z krásných záhonových subpendlerů, kteří umí dělat „zem“ je Viola labradorica. Je schopna dosáhnout i na patu a zavegetovat tam. Občas ovšem léto nevydrží. Její život je v pohybu a vrtkavým.
Trávník pod dospělým cedrem znamená dramatickou výzvu pro zahradníka. Pravidelná doplňková zálivka, vyhrabávání jehlic a samozřejmě dosevy s individuální péčí v bezprostředním okolí kmene. Hidcote
Trávník pod koniferou je sám o sobě úkol. Snímek pohlíží z parkového trávníku na parterový, jehož je cypřišek součástí. Má samostatný závlahový okruh, který je pod drenáží na které je vlastní parterový trávník s vlastní závlahou. Schönwald.
Luční společenstva jsou pro ujmuté zajištěné mladé stromy snesitelnější nežli intenzivní trávníky. Postupně je přestíní, trávy vyženou a pokud se nedostraňuje biomasa, přijde hajní moment přirozenou cestou. Ujímání mladých stromů je kapitola jiná. ty může louka i udolat. Chatsworth
Čistá mísa v úhoru. Nezapomínejme na klasiku. Savill
Nastýlání bází kmene se všeobecně rozšířilo zejména u stromů v nesnázích. V boji proti důsledkům přísušků jde o velmi účinný nástroj. Přestože se vedou rozvláčné diskuse o důsledcích pro koloběh dusíku, použitelné materiály, výsledky jsou nesporné. Zejména pokud jsou nastýlané materiály různého původu, vznikne během krátké doby činností půdního edafonu velmi zajímavá materie k osidlování rostlinami a to jak spontánní tak asistovanou cestou. Jako podstatné se jeví zejména zabránit rozvoji trav. Stowe
Romantistické pojetí odhalených kořenových náběhů bylo cílem a snem mnoha designérů. Nesmíme jim to kytkami kazit a když, tak jen v tom lehce děsivém duchu. Chatsworth
Hledáte-li bránu do Středozemě, nezapomeňte, že jedině s očištěnejma botama. Stow on the Wold